..Schematy obiektów - profile podłużne..
 
 
 
Wiadukt WS-5.1 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą wojewódzką DW480
 
 
 
 
 
 
MOST MS-5.2 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NAD RZEKĄ RZEGLINĄ
 

 

 

WIADUKT WS-5.3 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NAD DROGĄ DOJAZDOWĄ DO DZIAŁKI NR 96
 

 

 

WIADUKT WS-5.4 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NAD DROGĄ DOJAZDOWĄ DO DZIAŁKI NR 41
 

 

 

ES-5.5 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NAD DROGAMI DOJAZDOWYMI I RZEKĄ WARTĄ ORAZ NAD PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT DUŻYCH (PZ-D-5-037)

 

WIADUKT WD-5.6 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ DP1765E
 

 

 

 

WIADUKT WD-5.7 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU ŁĄCZNIC WĘZŁA "SIERADZ WSCHÓD"
 

 

 

WIADUKT WS-5.8 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ POWIATOWĄ DP1743E
 

 

 

WIADUKT WS-5.9 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD ŁĄCZNICAMI WĘZŁA "ZDUŃSKA WOLA"
 

 

 

WIADUKT WS-5.10 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ DG114260E

 

 

 

PZD-5.11 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DUŻYCH POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8

 

 

 

WS-5.12 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ POWIATOWĄ DP4913E

 

 

 

 

WIADUKT WD-5.13 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ DP4915E

 

KŁADKA KP-5.14 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8

 

 

 

 
WS-5.15 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ DG119209E
 

 

 

 

WIADUKT WS-5.16 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ DOJAZDOWĄ DO DZIAŁKI NR 52

 

 

 

 

WS-5.17 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ D5

 

 

 

 

WS-5.18 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ DG119010E

 

 

 

 

WS-5.19 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ D7

 

 

 

 

WIADUKT WS-5.20 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 131

 

 

WIADUKT WD-5.21 NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 131 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ DP2302E/DP4923E (WĘZEŁ "ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE")

 

 

WIADUKT WS-5.22 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ0 POWIATOWĄ DP2302E/DP4923E (WĘZEŁ "ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE")

 

 

 

 

WIADUKT WD-5.23 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ DP2300E

 

 

WS-5.24 WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ DOJAZDOWĄ I RZEKĄ GRABIĄ ORAZ PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT DUŻYCH (PZ-D-5-050)

 

 

WIADUKT WD-5.25 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI GMINNEJ DG103053E

 

 

 

WIADUKT WD-5.26 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW481

 

 

KŁADKA KP-5.27 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8

 

 

 

WIADUKT WD-5.28 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI GMINNEJ DG103200E

 

 

WIADUKT WD-5.29 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ DG103198E I RZEKĄ KOŃSKĄ ORAZ PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT (PZ-S-5-052)

 

 

WIADUKT WD-5.30 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI GMINNEJ

 

 

WIADUKT WD-5.31 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 483

 

 

WIADUKT WD-5.32 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD DROGĄ GMINNĄ DG103362E

 

 

 

 

WIADUKT WD-5.33 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NAD WOJSKOWĄ BOCZNICĄ KOLEJOWĄ

 

 

 

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT ŚREDNICH

 
 
 
 
 
 
BUICH - Biuro Usług Inwestycyjnych
Ciechański & Haładaj Sp.j.
 
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel.: +48 42 633 00 52
 
Aktualności    |    Dane ogólne    |    Zakres robót    |    Linki      Postęp robót    |    Opis projektu    |    Galeria